Venecija, Italija

Kultura i jezik

Venecija, Italija

U očima mnogih turista Venecija je kameni spomenik vredan pažnje i posete, jer nudi privlačne trgove, bazilike, kanale, arhitektonska dostignuća, u kojima su pomešani gotički, vizantijski, otomanski, mavarski stil, ali i renesansni i barokni, koji odolevaju vremenu. O Veneciji se više pisalo nego o bilo kom drugom gradu u svetu. Petrarka je smatrao „bogatom zlatom, ali još bogatijom slavom“, Gete da se taj grad ne može uporediti ni sa jednim drugim, Dikens je sanjario o njoj i zabeležio da nadmašuje „maštu i najdivljijeg zanesenjaka“.
87.8% stanovništva su rimski katolici, a ostali deo staniovništva čine takođe muslimani i protestanti.
Italijanski jezik je zvanični jezik. Takođe se govori nemački u južnom Tirolu, graničnom delu sa Austrijom i francuski u graničnim delovima sa Francuskom i Švajcarskom.Rezervišite avio kartu online


Air SerbiaQATAR AIRWAYSLufthansaUNITED AIRLINESTunis AirAdria AirwaysFly Niki